ฝึกเขียนตามรอยประ (ลีลามือ)

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • ขีดเขียนลากเส้น ชุด2 ใหม่_Page_1
 • ขีดเขียนลากเส้น ชุด2 ใหม่_Page_2
 • ขีดเขียนลากเส้น ชุด2 ใหม่_Page_3
 • ขีดเขียนลากเส้น ชุด3 ใหม่_Page_1
 • ขีดเขียนลากเส้น ชุด3 ใหม่_Page_2
 • ขีดเขียนลากเส้น ชุด3 ใหม่_Page_3
 • ขีดเขียนลากเส้น ชุด4 ใหม่_Page_1
 • ขีดเขียนลากเส้น ชุด4 ใหม่_Page_2
 • ขีดเขียนลากเส้น ชุด4 ใหม่_Page_3
 • เขียนตามรอยประ (01)
 • เขียนตามรอยประ (02)
 • เขียนตามรอยประ (03)
 • เขียนตามรอยประ (04)
 • เขียนตามรอยประ (05)
 • เขียนตามรอยประ (06)
 • เขียนตามรอยประ (07)
 • เขียนตามรอยประ (08)
 • เขียนตามรอยประ (09)
 • เขียนตามรอยประ (10)
 • เขียนตามรอยประ (11)
 • เขียนตามรอยประ (12)
 • เขียนตามรอยประ (13)
 • เขียนตามรอยประ (14)
 • เขียนตามรอยประ (15)
 • เขียนตามรอยประ (16)
 • เขียนตามรอยประ (17)
 • เขียนตามรอยประ (18)
 • เขียนตามรอยประ (19)
 • เขียนตามรอยประ (20)
 • เขียนตามรอยประ (21)
 • เขียนตามรอยประ (22)
 • เขียนตามรอยประ (23)
 • เขียนตามรอยประ (24)
 • เขียนตามรอยประ (25)
 • เขียนตามรอยประ (26)