ฝึกเขียนภาษาไทย ชุด ก-ฮ

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • เขียนตัวอักษร ก
 • เขียนตัวอักษร ข
 • เขียนตัวอักษร ฃ
 • เขียนตัวอักษร ค
 • เขียนตัวอักษร ฅ
 • เขียนตัวอักษร ฆ
 • เขียนตัวอักษร ง
 • เขียนตัวอักษร จ
 • เขียนตัวอักษร ฉ
 • เขียนตัวอักษร ช
 • เขียนตัวอักษร ซ
 • เขียนตัวอักษร ฌ
 • เขียนตัวอักษร ญ
 • เขียนตัวอักษร ฎ
 • เขียนตัวอักษร ฏ
 • เขียนตัวอักษร ฐ
 • เขียนตัวอักษร ฑ
 • เขียนตัวอักษร ฒ
 • เขียนตัวอักษร ณ
 • เขียนตัวอักษร ด
 • เขียนตัวอักษร ต
 • เขียนตัวอักษร ถ
 • เขียนตัวอักษร ท
 • เขียนตัวอักษร ธ
 • เขียนตัวอักษร น
 • เขียนตัวอักษร บ
 • เขียนตัวอักษร ป
 • เขียนตัวอักษร ผ
 • เขียนตัวอักษร ฝ
 • เขียนตัวอักษร พ
 • เขียนตัวอักษร ฟ
 • เขียนตัวอักษร ภ
 • เขียนตัวอักษร ม
 • เขียนตัวอักษร ย
 • เขียนตัวอักษร ร
 • เขียนตัวอักษร ล
 • เขียนตัวอักษร ว
 • เขียนตัวอักษร ศ
 • เขียนตัวอักษร ษ
 • เขียนตัวอักษร ส
 • เขียนตัวอักษร ห
 • เขียนตัวอักษร ฬ
 • เขียนตัวอักษร อ
 • เขียนตัวอักษร ฮ

What's New?

แนะนำโจทย์คำถาม แบบผึกหัดมาใหม่

อนุบาล: click!
- รูปการ์ตูนลายเส้นขาวดำ สำหรับฝึกระบายสี
- ลีลามือ ในรูปแบบ ลากเส้นบนรูปการ์ตูน เรียงตามเลข และแบบตามเส้นประ
- การ์ตูนภาพสองภาษา และนิทานอีสป อังกฤษ-ไทย ภาพประกอบสวยสดใส

ประถมต้น: click!
- โจทย์คำถาม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์
- โจทย์คำถาม ความรู้รอบตัว
- ทดสอบภาษาอังกฤษ click! กับโจทย์คำถาม English; Vocabulary, Grammar, Reading 

เกมพัฒนา IQ: click!
- เกมถอดรหัส, Coding
- Sudoku 6x6, 9x9 Easy, Hard, Diagonal

บทความวิชาการ: click!
- หมวด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
- หมวด STEM Education
- หมาวด How to.. 

karn.tv ฝากเพื่อนๆ คลิ๊กที่นี่! 4 คำถาม ง่ายๆ ที่จะช่วยเราทราบแนวทางการปรับปรุงเว็บได้ตรงใจคุณ