การบวกเลขด้วยภาพ ชุด 4

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • Binder1_Page_01
 • Binder1_Page_02
 • Binder1_Page_03
 • Binder1_Page_04
 • Binder1_Page_05
 • Binder1_Page_06
 • Binder1_Page_07
 • Binder1_Page_08
 • Binder1_Page_09
 • Binder1_Page_10
 • Binder1_Page_11
 • Binder1_Page_12
 • Binder1_Page_13
 • Binder1_Page_14
 • Binder1_Page_15
 • Binder1_Page_16