การลบเลขด้วยภาพ ชุด 2

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • การลบ รูปภาพ ชุด 01
 • การลบ รูปภาพ ชุด 02
 • การลบ รูปภาพ ชุด 03
 • การลบ รูปภาพ ชุด 04
 • การลบ รูปภาพ ชุด 05
 • การลบ รูปภาพ ชุด 06
 • การลบ รูปภาพ ชุด 07
 • การลบ รูปภาพ ชุด 08
 • การลบ รูปภาพ ชุด 09
 • การลบ รูปภาพ ชุด 10
 • การลบ รูปภาพ ชุด 11
 • การลบ รูปภาพ ชุด 12
 • การลบ รูปภาพ ชุด 13
 • การลบ รูปภาพ ชุด 14
 • การลบ รูปภาพ ชุด 15
 • การลบ รูปภาพ ชุด 16