การลบเลขด้วยภาพ ชุด 3

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • ลบ วงจำนวน ชุด 01
 • ลบ วงจำนวน ชุด 02
 • ลบ วงจำนวน ชุด 03
 • ลบ วงจำนวน ชุด 04
 • ลบ วงจำนวน ชุด 05
 • ลบ วงจำนวน ชุด 06
 • ลบ วงจำนวน ชุด 07
 • ลบ วงจำนวน ชุด 08
 • ลบ วงจำนวน ชุด 09
 • ลบ วงจำนวน ชุด 10
 • ลบ วงจำนวน ชุด 11
 • ลบ วงจำนวน ชุด 12
 • ลบ วงจำนวน ชุด 13
 • ลบ วงจำนวน ชุด 14
 • ลบ วงจำนวน ชุด 15