การลบโดยเส้นจำนวน

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
  • การลบโดยเส้นจำนวน (01)
  • การลบโดยเส้นจำนวน (02)
  • การลบโดยเส้นจำนวน (03)
  • การลบโดยเส้นจำนวน (04)
  • การลบโดยเส้นจำนวน (05)
  • การลบโดยเส้นจำนวน (06)
  • การลบโดยเส้นจำนวน (07)
  • การลบโดยเส้นจำนวน (08)
  • การลบโดยเส้นจำนวน (09)
  • การลบโดยเส้นจำนวน (10)