การนับเพิ่มนับลดโดยเส้นจำนวน

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • เส้นจำนวน นับลด ชุด1 (1)
 • เส้นจำนวน นับลด ชุด1 (2)
 • เส้นจำนวน นับลด ชุด2 (1)
 • เส้นจำนวน นับลด ชุด2 (2)
 • เส้นจำนวน นับลด ชุด3 (1)
 • เส้นจำนวน นับลด ชุด3 (2)
 • เส้นจำนวน นับเพิ่ม ชุด1 (1)
 • เส้นจำนวน นับเพิ่ม ชุด1 (2)
 • เส้นจำนวน นับเพิ่ม ชุด2 (1)
 • เส้นจำนวน นับเพิ่ม ชุด2 (2)
 • เส้นจำนวน นับเพิ่ม ชุด3 (1)
 • เส้นจำนวน นับเพิ่ม ชุด3 (2)