ค่าของจำนวน ชุด 4

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • จำนวน 5_Page_1
 • จำนวน 5_Page_2
 • จำนวน 5_Page_3
 • จำนวน 5_Page_4
 • จำนวน 6_Page_1
 • จำนวน 6_Page_2
 • จำนวน 6_Page_3
 • จำนวน 6_Page_4
 • จำนวน 7_Page_1
 • จำนวน 7_Page_2
 • จำนวน 7_Page_3
 • จำนวน 7_Page_4
 • จำนวน 8_Page_1
 • จำนวน 8_Page_2
 • จำนวน 8_Page_3
 • จำนวน 8_Page_4
 • จำนวน 9_Page_1
 • จำนวน 9_Page_2
 • จำนวน 9_Page_3
 • จำนวน 9_Page_4
 • รู้จักจำนวน 5 (1)
 • รู้จักจำนวน 5 (2)
 • รู้จักจำนวน 5 (3)
 • รู้จักจำนวน 5 (4)
 • รู้จักจำนวน 1 และ 2 (1)
 • รู้จักจำนวน 1 และ 2 (2)
 • รู้จักจำนวน 1 และ 2 (3)
 • รู้จักจำนวน 1 และ 2 (4)
 • รู้จักจำนวน 123 (1)
 • รู้จักจำนวน 123 (2)
 • รู้จักจำนวน 123 (3)
 • รู้จักจำนวน 123 (4)
 • รู้จักจำนวน 3 และ 4 (1)
 • รู้จักจำนวน 3 และ 4 (2)
 • รู้จักจำนวน 3 และ 4 (3)
 • รู้จักจำนวน 3 และ 4 (4)
 • รู้จักจำนวน 345 (1)
 • รู้จักจำนวน 345 (2)
 • รู้จักจำนวน 345 (3)
 • รู้จักจำนวน 345 (4)