มากกว่า น้อยกว่า ชุด 2

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • มากกว่า น้อยกว่า ชุด2 (01)
 • มากกว่า น้อยกว่า ชุด2 (02)
 • มากกว่า น้อยกว่า ชุด2 (03)
 • มากกว่า น้อยกว่า ชุด2 (04)
 • มากกว่า น้อยกว่า ชุด2 (05)
 • มากกว่า น้อยกว่า ชุด2 (06)
 • มากกว่า น้อยกว่า ชุด2 (07)
 • มากกว่า น้อยกว่า ชุด2 (08)
 • มากกว่า น้อยกว่า ชุด2 (09)
 • มากกว่า น้อยกว่า ชุด2 (10)
 • มากกว่า น้อยกว่า ชุด2 (11)
 • มากกว่า น้อยกว่า ชุด2 (12)