รู้จักจำนวนคู่ จำนวนคี่

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
  • odd and even 01
  • odd and even 02
  • odd and even 03
  • odd and even 04
  • odd and even 05
  • odd and even 06
  • odd and even 07
  • odd and even 08
  • odd and even 09
  • odd and even 10
  • จำนวน คู่-คี่ (01)
  • จำนวน คู่-คี่ (02)
  • จำนวน คู่-คี่ (03)
  • จำนวน คู่-คี่ (04)
  • จำนวน คู่-คี่ (05)
  • จำนวน คู่-คี่ (06)
  • จำนวน คู่-คี่ (07)
  • จำนวน คู่-คี่ (08)
  • จำนวน คู่-คี่ (09)
  • จำนวน คู่-คี่ (10)
  • จำนวน คู่-คี่ (11)
  • จำนวน คู่-คี่ (12)