รู้จักจำนวนคู่ จำนวนคี่

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • odd and even 01
 • odd and even 02
 • odd and even 03
 • odd and even 04
 • odd and even 05
 • odd and even 06
 • odd and even 07
 • odd and even 08
 • odd and even 09
 • odd and even 10
 • จำนวน คู่-คี่ (01)
 • จำนวน คู่-คี่ (02)
 • จำนวน คู่-คี่ (03)
 • จำนวน คู่-คี่ (04)
 • จำนวน คู่-คี่ (05)
 • จำนวน คู่-คี่ (06)
 • จำนวน คู่-คี่ (07)
 • จำนวน คู่-คี่ (08)
 • จำนวน คู่-คี่ (09)
 • จำนวน คู่-คี่ (10)
 • จำนวน คู่-คี่ (11)
 • จำนวน คู่-คี่ (12)