การลบเลขด้วยภาพ ชุด 1

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • การลบเลข ด้วยภาพ (01)
 • การลบเลข ด้วยภาพ (02)
 • การลบเลข ด้วยภาพ (03)
 • การลบเลข ด้วยภาพ (04)
 • การลบเลข ด้วยภาพ (05)
 • การลบเลข ด้วยภาพ (06)
 • การลบเลข ด้วยภาพ (07)
 • การลบเลข ด้วยภาพ (08)
 • การลบเลข ด้วยภาพ (09)
 • การลบเลข ด้วยภาพ (10)
 • การลบเลข ด้วยภาพ (11)
 • การลบเลข ด้วยภาพ (12)