ค่าของจำนวน ชุด 1

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (01)
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (02)
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (03)
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (04)
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (05)
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (06)
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (07)
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (08)
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (09)
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (10)
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (11)
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (12)
 • ค่าของจำนวน ชุด1 (13)