ค่าของจำนวน ชุด 2

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
  • ค่าของจำนวน ชุด2 (01)
  • ค่าของจำนวน ชุด2 (02)
  • ค่าของจำนวน ชุด2 (03)
  • ค่าของจำนวน ชุด2 (04)
  • ค่าของจำนวน ชุด2 (05)
  • ค่าของจำนวน ชุด2 (06)
  • ค่าของจำนวน ชุด2 (07)
  • ค่าของจำนวน ชุด2 (08)
  • ค่าของจำนวน ชุด2 (09)
  • ค่าของจำนวน ชุด2 (10)