2.การบวก การนับเพิ่ม +เฉลย

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด ชุดที่ 1-6]
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด1 (1)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด1 (2)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด1 (3)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด2 (1)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด2 (2)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด2 (3)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด3 (1)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด3 (2)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด3 (3)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด4 (1)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด4 (2)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด4 (3)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด5 (1)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด5 (2)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด5 (3)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด6 (1)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด6 (2)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด6 (3)
 [เฉลย ชุดที่ 1-3]
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด1 เฉลย (1)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด1 เฉลย (2)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด2 เฉลย (1)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด2 เฉลย (2)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด3 เฉลย (1)
 • การบวก นับเพิ่ม ชุด3 เฉลย (2)