4.หนัก เบา สั้น ยาว

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด ชุดที่ 1-6]
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด1 (1)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด1 (2)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด1 (3)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด2 (1)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด2 (2)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด2 (3)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด3 (1)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด3 (2)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด3 (3)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด4 (1)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด4 (2)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด4 (3)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด5 (1)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด5 (2)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด5 (3)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด6 (1)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด6 (2)
 • หนักเบา สั้นยาว ชุด6 (3)