2.การจัดกลุ่ม แยกประเภท +เฉลย

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด1 (1)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด1 (2)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด1 (3)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด2 (1)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด2 (2)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด2 (3)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด3 (1)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด3 (2)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด3 (3)
 [เฉลย]
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด1 เฉลบ (1)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด1 เฉลบ (2)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด1 เฉลบ (3)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด2 เฉลบ (1)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด2 เฉลบ (2)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด2 เฉลบ (3)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด3 เฉลบ (1)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด3 เฉลบ (2)
 • จัดกลุ่ม แยกประเภท ชุด3 เฉลบ (3)