4.ภาพและเงา

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 01
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 02
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 03
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 04
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 05
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 06
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 07
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 08
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 09
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 10
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 11
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 12
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 13
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 14
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 15
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 16
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 17
 • ตอน4 เงา ชุดที่ 18