5.ภาพหมุน

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
  • ภาพหมุน ชุด1 (1)
  • ภาพหมุน ชุด1 (2)
  • ภาพหมุน ชุด2 (1)
  • ภาพหมุน ชุด2 (2)
  • ภาพหมุน ชุด3 (1)
  • ภาพหมุน ชุด3 (2)