4.การสะกดคำ +เฉลย

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • สะกดคำ ชุด1 (1)
 • สะกดคำ ชุด1 (2)
 • สะกดคำ ชุด1 (3)
 • สะกดคำ ชุด1 (4)
 • สะกดคำ ชุด2 (1)
 • สะกดคำ ชุด2 (2)
 • สะกดคำ ชุด2 (3)
 • สะกดคำ ชุด2 (4)
 • สะกดคำ ชุด3 (1)
 • สะกดคำ ชุด3 (2)
 • สะกดคำ ชุด3 (3)
 • สะกดคำ ชุด3 (4)
 [เฉลย]
 • สะกดคำ ชุด1 เฉลย
 • สะกดคำ ชุด2 เฉลย
 • สะกดคำ ชุด3 เฉลย (1)
 • สะกดคำ ชุด3 เฉลย (2)