การรจำแนกและจัดกลุ่ม

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (01)
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (02)
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (03)
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (04)
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (05)
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (06)
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (07)
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (08)
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (09)
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (10)
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (11)
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (12)
 • การจำแนกและจัดกลุ่ม (13)