การเปรียบเทียบ ความสั้น ยาว

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
  • การเปรียบเทียบสั้นยาว (01)
  • การเปรียบเทียบสั้นยาว (02)
  • การเปรียบเทียบสั้นยาว (03)
  • การเปรียบเทียบสั้นยาว (04)
  • การเปรียบเทียบสั้นยาว (05)
  • การเปรียบเทียบสั้นยาว (06)
  • การเปรียบเทียบสั้นยาว (07)
  • การเปรียบเทียบสั้นยาว (08)
  • การเปรียบเทียบสั้นยาว (09)
  • การเปรียบเทียบสั้นยาว (10)