การเปรียบเทียบ รูปทรง

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
 • การสังเกตรูปทรง (01)
 • การสังเกตรูปทรง (02)
 • การสังเกตรูปทรง (03)
 • การสังเกตรูปทรง (04)
 • การสังเกตรูปทรง (05)
 • การสังเกตรูปทรง (06)
 • การสังเกตรูปทรง (07)
 • การสังเกตรูปทรง (08)
 • การสังเกตรูปทรง (09)
 • การสังเกตรูปทรง (10)
 • การสังเกตรูปทรง (11)
 • การสังเกตรูปทรง (12)
 • การสังเกตรูปทรง (13)