การเปรียบเทียบ ขนาด

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[โจทย์/แบบฝึกหัด]
  • การเปรียบเทียบขนาด (01)
  • การเปรียบเทียบขนาด (02)
  • การเปรียบเทียบขนาด (03)
  • การเปรียบเทียบขนาด (04)
  • การเปรียบเทียบขนาด (05)
  • การเปรียบเทียบขนาด (06)
  • การเปรียบเทียบขนาด (07)
  • การเปรียบเทียบขนาด (08)
  • การเปรียบเทียบขนาด (09)
  • การเปรียบเทียบขนาด (10)