Writing Days of the Week

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[Writing Days of the Week]
  • days of the week (1)
  • days of the week (2)
  • days of the week (3)
  • days of the week (4)
  • days of the week (5)
  • days of the week (6)
  • days of the week (7)
  • days of the week (8)