Writing Numbers

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[Writing Numbers]
 • writing color and number (1)
 • writing color and number (2)
 • writing color and number (3)
[Writing Number 1 to 5]
 • writing number 1-5 (1)
 • writing number 1-5 (2)
 • writing number 1-5 (3)
 • writing number 1-5 (4)
 • writing number 1-5 (5)
[Writing Number 6 to 10]
 • writing number 6-10 (1)
 • writing number 6-10 (2)
 • writing number 6-10 (3)
 • writing number 6-10 (4)
 • writing number 6-10 (5)
[Writing Number 11 to 15]
 • writing number 11-15 (1)
 • writing number 11-15 (2)
 • writing number 11-15 (3)
 • writing number 11-15 (4)
 • writing number 11-15 (5)