รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 165 ÷ 55 = ?

2. 219 ÷ 73 = ?

3. 252 ÷ 42 = ?

4. 236 ÷ 59 = ?

5. 792 ÷ 44 = ?

6. 511 ÷ 73 = ?

7. 546 ÷ 78 = ?

8. 747 ÷ 83 = ?

9. 546 ÷ 26 = ?

10. 528 ÷ 66 = ?

11. 938 ÷ 14 = ?

12. 616 ÷ 88 = ?

13. 476 ÷ 68 = ?

14. 570 ÷ 19 = ?

15. 696 ÷ 87 = ?

16. 980 ÷ 70 = ?

17. 546 ÷ 39 = ?

18. 285 ÷ 95 = ?

19. 880 ÷ 40 = ?

20. 378 ÷ 63 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป