เกมสร้างเส้นทางด้วย Code

แบบเริ่มต้น 5 เกม และแบบยากขึ้น (นิดหน่อย) อีก 5 เกม

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[เกม -แบบเริ่มต้น]
  • สร้างเส้นทางแบบง่าย (1)
  • สร้างเส้นทางแบบง่าย (2)
  • สร้างเส้นทางแบบง่าย (3)
  • สร้างเส้นทางแบบง่าย (4)
  • สร้างเส้นทางแบบง่าย (5)
[เกม -แบบยากขึ้น (นิดหน่อย)]
  • สร้างเส้นทางแบบยาก (1)
  • สร้างเส้นทางแบบยาก (2)
  • สร้างเส้นทางแบบยาก (3)
  • สร้างเส้นทางแบบยาก (4)
  • สร้างเส้นทางแบบยาก (5)