เกมถอดรหัส +เฉลย

สนุกกับเกมถอดรหัส 7 เกม 7 แบบ; ถอดรหัส 10 ช่อง, พิชิต 6 สมการ, มหัศจรรย์ปิรามิด, ลายแทงขุมทรัพย์, อะไรบวกลบคูณหารกับอะไรเนี่ย, เรือรบประจัญบาน และ เดินทางด้วย 1-2-3-4 

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[เกมถอดรหัส (7 เกม)]
 • เกมถอดรหัส 10 ช่อง
 • เกมพิชิต 6 สมการ (1)
 • เกมพิชิต 6 สมการ (2)
 • เกมมหัศจรรย์ปิรามิด (1)
 • เกมมหัศจรรย์ปิรามิด (2)
 • เกมลายแทงขุมทรัพย์
 • เกมอะไรกับอะไรเนี่ย (1)
 • เกมอะไรกับอะไรเนี่ย (2)
 • เกมเรือรบประจัญบาน (1)
 • เกมเรือรบประจัญบาน (2)
 • เดินทางด้วยเลข 1234 (1)
 • เดินทางด้วยเลข 1234 (2)
 [เฉลย (ยกเว้น เกมลายแทงขุมทรัพย์ และเดินทางด้วย 1-2-3-4)]
 • เกมถอดรหัส 10 ช่อง เฉลย
 • เกมพิชิต 6 สมการ เฉลย
 • เกมมหัศจรรย์ปิรามิด เฉลย
 • เกมอะไรกับอะไรเนี่ย เฉลย (1)
 • เกมอะไรกับอะไรเนี่ย เฉลย (2)
 • เรือรบประจัญบาน เฉลย (1)
 • เรือรบประจัญบาน เฉลย (2)