สอนเชาว์ด้านสัมผัส

จากโจทย์เชาว์ที่ยากๆชวนปวดหัว ก็สามารถสอนให้เด็กเข้าใจได้ง่ายด้วยอุปกรณ์ใก้ลตัว  ปัจจุบันไม่ใช่การสอบเข้า ป.1 แนวสาธิตเท่านั้นที่มีข้อสอบเชาว์  แต่การสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษของ รร. สังกัดสพม.ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ก็มีข้อสอบมิติสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน

 

ตัวอย่างข้อสอบ

 

อุปกรณ์

• กล่องกระดาษหลากหลายขนาด  โดยห่อกระดาษสีพื้นไว้ 1 ใบเป็นตัวตั้งตามโจทย์

วิธีทำ

วางกล่องกระดาษลักษณะใดก็ได้ ให้ลูกมองคะเนด้วยสายตาแล้วทายคำตอบ  ถ้ายังตอบผิดให้ลูกหยิบจับกล่องขยับเพื่อนับจุดที่สัมผัสกันอย่างชัดเจน