สอนเชาว์การนับกล่อง

จากโจทย์เชาว์ที่ยากๆชวนปวดหัว ก็สามารถสอนให้เด็กเข้าใจได้ง่ายด้วยอุปกรณ์ใก้ลตัว  ปัจจุบันไม่ใช่การสอบเข้า ป.1 แนวสาธิตเท่านั้นที่มีข้อสอบเชาว์  แต่การสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษของ รร. สังกัดสพม.ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ก็มีข้อสอบมิติสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน

 

ตัวอย่างข้อสอบ

 

อุปกรณ์

• ของเล่นบล็อกไม้ หรือวัสดุอื่นที่ลักษณะใก้ลเคียง

วิธีทำ

1. ดูโจทย์แล้วให้เด็กๆคิดคำตอบไว้ในใจก่อน

2. นำบล็อกไม้มาจัดเรียงให้ซ้อนกันเหมือนรูปในโจทย์

3. นับดูซิว่าเราต้องใช้บล็อกกี่อัน ที่คิดไว้นั้นถูกหรือไม่ กล่องไหนที่พลาดไปนะ

 

 

สำหรับเด็กที่ยังไม่คล่องเรื่องมิติ โจทย์นับกล่องแบบนี้จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ออก  เพราะเขาจะนับเฉพาะกล่องที่มองเห็นได้เท่านั้นลืมนับฐานด้านล่าง  การเล่นแบบได้สัมผัสวัตถุของจริงจะทำให้เขาเข้าใจและแก้โจทย์เชาว์ได้ค่ะ