ความลับของสี

สีต่างๆที่เราเห็น ไม่ได้ประกอบด้วยสีเดียวเสมอไปนะ  ในแต่ละสีอาจมีรวมกันอยู่ถึง 4 สี น่าสนุกใช่ไหมล่ะ! เรามาทดลองเพื่อเผยความลับของสีต่างๆกันเถอะ

อุปกรณ์

• สีเมจิก สีดำ , น้ำเงิน , น้ำตาล (สีเข้มๆจะให้ผลการทดลองที่น่าตื่นเต้น)

• กระดาษกรองกาแฟ , กรองตะกอนน้ำมัน

• แก้วใส่น้ำ

 

วิธีทดลอง

1. ตัดกระดาษกรองเป็นแถบยาวๆ  5 นิ้ว (ถ้าสั้นเกินไป สีจะไม่มีพื้นที่ให้วิ่งค่ะ)

2. ระบายสีเมจิกที่ต้องการทดสอบให้เป็นแถบหนา โดยห่างจากปลายกระดาษประมาณ 1 ซม.

3. จุ่มปลายกระดาษในช่วงที่เว้นไว้ 1ซม. ลงในน้ำ ระวังอย่าให้แถบสีที่ขีดไว้จมลงน้ำ เพราะสีจะลายลายลงไปในน้ำ

4. รอดู สังเกตแถบสีที่เริ่มวิ่งไต่สูงขึ้นไปบนกระดาษกรอง  เธอเห็นสีอะไรซ่อนอยู่?

5. นำกระดาษไปหนีบผึ่งตากทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วก็มาทดลองสีต่อๆไป

 

 

ความรู้จากการทดลอง

สีสังเคราะห์เกิดจากการผสมของแม่สี คือ แดง เหลือง น้ำเงิน ในอัตราส่วนไม่เท่ากัน ทำให้เกิดสีต่างๆมากมาย การแยกสีด้วยกระดาษกรองนี้ เราเรียกว่า "เปอเปอร์โครมาโทกราฟี" (Paper Chromatography) ซึ่งเป็นการแยกสารที่ผสมกันในปริมาณน้อยให้แยกออกมาเป็นแถบเส้นสีหรือแถบสี อาศัยสมบัติ 2 ประการ คือ

1. สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการละลายในตัวทำละลาย (น้ำ) ได้ต่างกัน

2. สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับ (กระดาษกรอง)ได้ต่างกัน

สารที่ละลายในตัวทำละลายได้ดีส่วนมากจะถูกดูดซับไม่ดี จึงเคลื่อนที่ไปได้ไกล ส่วนสารที่ละลายในตัวทำละลายได้ไม่ดี ส่วนมากจะถูกดูดซับได้ดีจึงอยู่ใกล้จุดเริ่มต้น