โดมิโนสอนบวกเลข

ชวนลูกคิด      เอาของเล่นในบ้านมาเรียนบวกเลขกัน 

อุปกรณ์

• ชิ้นโดมิโน

เริ่มเล่น

1. เลือกตัวโดมิโนเพื่อตั้งโจทย์   เล่นตั้งโจทย์แบบแปลกๆอย่างตัวอย่างนี้มี 3 แบบ  ให้เด็กลองคิดดูว่าสามารถพลิกแพลงตั้งโจทย์แบบไหนได้อีกบ้าง

2. ให้ลูกบวกในใจ แล้วพูดออกเสียงอย่างรวดเร็ว ทั้งโจทย์และคำตอบ

 

 

 

การบวกแบบที่ 1   ใช้โดมิโนตัวเดียว คิดด้านบนเป็น 1 จำนวน  และด้านล่างอีก 1 จำนวน

 

การบวกแบบที่ 2   ใช้โดมิโน 2 ตัว  คิดรวมผลของ 1 ตัวเป็น 1 จำนวน

 

การบวกแบบที่ 3   ใช้โดมิโน 2 ตัววางแนวนอน แทนจำนวน 2 หลัก 1 จำนวน