ใบไม้สอนคูณ

สวนบ้านคุณยายมีต้นไม้ใบไม้เยอะแยะพาเด็กๆเรียนรู้ธรรมชาติของต้นไม้และรู้จักพรรณไม้ต่างๆ แล้วยังสามารถเรียนคณิตศาสตร์จากธรรมชาติได้ด้วยนะคะ  บูรณาการณ์วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และความสนุกเข้าด้วยกัน

ชวนลูกคิด

• ต้นไม้แต่ละชนิดมีใบ เหมือนหรือต่างกัน?  ใบกุหลาบกับใบมะม่วงต่างกันไหม?

อุปกรณ์

• ใบไม้ที่มีจำนวนใบไม่เท่ากัน ตามตัวอย่าง

 

เริ่มกันเลย!

1. ให้ลูกเล่นเป็นนักสำรวจตามหาใบไม้ที่มีลักษณะตามที่ต้องการในจำนวนที่กำหนด

2. นำใบไม้มาวางเรียงเพิ่มทีละใบหรือทีละก้านแทยจำนวนที่ต้องการบวกเพิ่ม