ลูกโป่งพลังดูด

การทดลองที่ 1

อุปกรณ์

• ลูกโป่ง

• เศษกระดาษชิ้นเล็กๆ หรือ เม็ดโฟม 

วิธีทดลอง

เป่าลูกโป่งแล้วนำไปถูกับเสื้อผ้า หรือผมสักครู่แล้วนำมาอยู่ใก้ลกองเศษกระดาษ  ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น? 

การทดลองที่ 2

อุปกรณ์

• ลูกโป่ง

• กระป๋องน้ำอัดลมเปล่า

 

วิธีทดลอง

วางกระป๋องเปล่านอนไว้บนโต๊ะ เป่าลูกโป่งแล้วนำไปถูกับเสื้อผ้าหรือผมสักครู่แล้วนำมาวางใก้ลกระป๋อง เมื่อกระป๋องเคลื่อนที่ก็ขยับลูกโป่งห่างออกไปให้กระป๋องวิ่งตาม

 

ความรู้จากการทดลอง

การที่กระดาษลอยขึ้น หรือกระป๋องวิ่งตามแรงดูดของลูกโป่ง เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์นั่นเอง  ไฟฟ้าสถิตย์เกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้าของวัตถุสองสิ่งที่เสียดสีกัน

ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์ เช่น ฟ้าแลบ, ฟ้าฝ่า เป็นต้น

แต่ไฟฟ้าสถิตย์นั้นก็สามารถจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลารอบตัวเรา เช่น เสื้อผ้าที่ยับลู่ติดตัวในฤดูหนาวหรือห้องแอร์, การเกิดฝุ่นหนาเกาะจับตามหน้าจอของเครื่องรับโทรทัศน์, ผมฟูยกตัวขึ้นเมื่อหวีผมในฤดูหนาว หรือเวลาไปเดินห้างแล้วเรารู้สึกว่าถูกไปช็อตเวลาโดนตัวคนอื่น ยิ่งความชื้นในอากาศมีน้อยยิ่งทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้ง่ายขึ้น