ชวนเด็กๆ มาทดสอบในการทำโจทย์ออนไลน์ *ฟรี* สำหรับชั้นประถมต้น ป.1 ป.2 ป.3 วิชา คณิตศาสตร์ เป็นโจทย์สุ่ม 20 ข้อ สามารถทำโจทย์ได้หลาย ๆ ครั้งโดยไม่ซ้ำกัน พร้อมเฉลยคำตอบทันที และเลือกรับผลการทำโจทย์ออนไลน์ทางอีเมลได้ด้วย!